program

Uvod v Linux, Python, GitHub
21. september 2023, 8h - 16h
 • namenjen udeležencem, ki se še niso srečali z okoljem Linux, orodjem GitHub ter programskim jezikom Python
 • osnove uporabe operacijskega sistema Linux (Ubuntu 18.04 LTS) ter terminala
 • uporaba orodja GitHub za arhiviranje, posodabljanje ter uporabo že naložene kode
 • osnove programskega jezika Python, objektno programiranje
 • utrjevanje znanja z uporabo Raspberry Pi
Osnovni ROS gradniki
25. september 2023, 8h - 16h
 • osnove ROS, ROS-I, komunikacijske lastnosti
 • node, topic, service
 • msg/srv sporočila, parameter server, launch datoteke
 • ROS mreža
 • action server
 • utrjevanje znanja z uporabo Raspberry Pi
Načrtovanje gibanja
26. september 2023, 8h - 16h
 • transformacije (TF)
 • URDF
 • joint in robot state publisher
 • MoveIt, PILZ industrial planner
 • gibi MoveJ, MoveL
Simulacija in delo na realnih robotih
27. september 2023, 8h - 16h
 • vizualizacija z RViz
 • simulacijsko okolje Gazebo
 • simulacija senzorja
 • izgradnja virtualne celice
 • razdelitev v skupine, izbira robotov
 • delo na realnih robotih (zasnova celice)
Delo na realnih robotih
28. september 2023, 8h - 16h
 • izgradnja celice, postavitev periferije
 • načrtovanje gibanja robotov
 • priključitev prijemala in dodatnih senzorjev
 • implementacija varnosti na podlagi varnostnih senzorjev
Delo na realnih robotih
29. september 2023, 8h - 16h
 • izgradnja celice, postavitev periferije
 • načrtovanje gibanja robotov
 • priključitev prijemala in dodatnih senzorjev
 • implementacija varnosti na podlagi varnostnih senzorjev
 • predstavitev robotskih celic